Sendromik Panel

Solunum Yolu Sistemi

Solunum Yolu Enfeksiyonu Tüm Etkenler RT-qPCR Testi
- Solunum yolu enfeksiyonu belirtileri belli bir etkeni işaret etmeyebilir.
- Etkenin konvansiyonel yöntemlerle izolasyonu zordur.
- Etkenin hızlı ve doğru tanısı uygun tedavi için gereklidir.
- Analiz Süresi < 90 dk !

Arge Ortaklıkları
- T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
- İstanbul Üniversitesi DETAE Moleküler Tıp Anabilim Dalı

Klinik Performansı
- LOD: 10-100 patojen/ml
- Duyarlılık > %99
- Özgüllük > %98