Nükleik Asit İzolasyon Robotu

 
RINA-M14 Nükleik Asit İzolasyon Robotu , örnek tipine uygun kitten gelen kaotropik tuz, deterjan, taşıyıcı molekül ve Proteinaz K’nın yanında lizis basamağında örnekleri ısıtarak ve pipetajla numunelerin lizisini sağlar. RINA-M14 Nükleik Asit İzolasyon Robotu nükleik asitlerin kaotropik tuzlar ve alkol varlığında silika kaplı demir oksit manyetik partiküllerine bağlanması ve alkol ile yıkanmasının ardından düşük konsantrasyonlu tuz çözeltileri ile elüe olması prensine göre tasarlanmıştır. Manyetik partiküllerin kontrolü için mıknatıs kullanırken, kurutma için pipetasyon ve sıcaklık kullanır. NA dekontaminasyonu için UV lambasına sahiptir.

Genel Bakış
Prensip

RINA-M14, örnek tipine uygun kitten gelen kaotropik tuz, deterjan, taşıyıcı molekül ve Proteinaz K’nın yanında lizis basamağında örnekleri ısıtarak ve pipetajla numunelerin lizisini sağlar. RINA-M14 nükleik asitlerin kaotropik tuzlar ve alkol varlığında silika kaplı demir oksit manyetik partiküllerine bağlanması ve alkol ile yıkanmasının ardından düşük konsantrasyonlu tuz çözeltileri ile elüe olması prensine göre tasarlanmıştır. Manyetik partiküllerin kontrolü için mıknatıs kullanırken, kurutma için pipetasyon ve sıcaklık kullanır. NA dekontaminasyonu için UV lambasına sahiptir.

Amacı
RINA-M14 Robotik Nükleik Asit İzolasyon Sistemi klinik, çevre ve gıda örneklerinden RINA-M14 Nükleik Asit Ekstraksiyon Kitleri kullanılarak, tam otomatize NA izolasyonu gerçekleştirmek için kullanılmaktadır. Cihaz 1-14 arası, kullanıcının seçtiği sayıda örnekten paralel NA izolasyonunu, örnek tipine göre 45-60 dk arasında gerçekleştirmektedir. RINA-M14 sıvı örneklerl çalışmak için tasarlanmıştır. Katı fazda olan örnek materyali çalışma öncesiw, numune tipine uygun ön işlemlerle sıvı faza aktarılmalıdır.