Sendromik Panel

Merkezi Sinir Sistemi

Menenjit Ensefalit Tüm Etkenler Real-Time PCR Testi
- Enfeksiyöz nörolojik bozukluk belirtileri belli bir etkeni işaret etmeyebilir.
- Etkenin konvansiyonel yöntemlerle izolasyonu zordur.
- Etkenin hızlı ve doğru tanısı uygun tedavi için gereklidir
- Analiz Süresi < 90 dk !.

Arge Ortaklıkları
- T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
- İstanbul Üniversitesi DETAE Moleküler Tıp Anabilim Dalı

Klinik Performansı
- LOD: 10 patojen/ml
- Duyarlılık > %98
- Özgüllük > %97